Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2020

jnna
jnna
Czyli podsumujmy i poprawcie mnie, jeśli gdzieś się mylę, bo nie jestem w stanie być na bieżąco.
- Mamy pandemię. Globalną epidemię. Generalnie stan wyjątkowy, klęska żywiołowa, stoimy na krawędzi.
- Rząd robi lockdown prawie wszystkiego.
- Ale chce, żeby wybory w maju się odbyły.
- Po tygodniu lockdown zaostrzony, ale wybory nadal niezagrożone, chociaż nikt poza Dudą nie jest w stanie prowadzić kampanii.
- Kontrkandyci Dudy mówią, że może się wszyscy solidarnie wycofają, wtedy wyborów być nie może.
- Taki chuj, nagle Marek Jakubiak, który miesiąc temu nie mógł zebrać wymaganych do startu podpisów od obywateli, w czasie kwarantanny ma ich 140 000. Wybory uratowane xD
- Rząd robi "tarczę antykryzysową", żeby zapobiec nadchodzącej recesji.
- "Tarcza" zakłada 9 miliardów dopłat do pensji i 70 miliardów na wspomożenie sektora finansowego, bo jak wiadomo, on ucierpi najbardziej xD
- Sporo głosów, że te wszystkie zapisy Tarczy są naprawdę szkodliwe, antypracownicze, antyludzkie, antygodnościowe. Umożliwiają jednostronne zmienianie i zrywanie umów ze strony pracodawców, komercjalizację szpitali i różne inne chore gówna rodem z przełomu lat 80/90 za którymi wszyscy przecież tak bardzo tęsknimy.
- Opozycja w postaci PO to popiera.
- A to chuj, dojebmy do tej całej Tarczy zmianę kodeksu wyborczego, chociaż nie wolno tego robić tak krótko przed wyborami (które przecież się odbędą), może nikt się nie zorientuje.
- PO twierdzi, że się zorientowała, ale i tak zagłosowała za.
- PO obwinia Lewicę, bo w ogóle to oni chcieli, żeby jakiekolwiek głosowanie było możliwe.
- Poprawka sprawia, że osoby starsze i zarażone mogą głosować bez wychodzenia z domu co oczywiście promuje partię rządzącą.
- Ale za to wiecie kto nie będzie mógł głosować? Polacy zagranicą. Ale oni w większości nie popierają partii rządzącej więc kogo to obchodzi xD
- Tarcza pisana oczywiście na kolanie, więc z jej zapisów wynika, że zwolnieni ze składek emerytalnych będą tylko duchowni xD
- PiSowi nadal rośnie, Duda już 65% poparcia wg sondaży, czyli o 21% więcej niż miesiąc temu, kto by się spodziewał.
- Mimo to, może ktoś by to wszystko nawet oprotestował, ale nie może, bo przecież stan wyjątkowy i zakaz zgromadzeń xD
- Jeden rabin mówi, że wybory na pewno się odbędą, a potem wrócimy do kwarantanny, a drugi rabin mówi, że na pewno się nie odbędą, bo jak będzie źle to prezes Kaczyński jak najprawdziwszy mąż stanu w ostatniej chwili je odwoła i PiSowi urośnie jeszcze bardziej.
Generalnie wszystko po staremu, tylko że gorzej, czy czegoś nie odnotowałem?

29.03.2020.
Reposted fromTamahl Tamahl viaidylla idylla
jnna
3576 5b0b 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viaidylla idylla
1313 fc0a 500
Reposted fromtheemptysound theemptysound viaidylla idylla
jnna
5956 ef76
Reposted fromcosmostar cosmostar viasunako sunako
jnna
Reposted fromprzegrany przegrany viasunako sunako
jnna
jnna
8118 f4ee 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viasunako sunako
jnna
4443 4389 500
Reposted fromsosen sosen viasunako sunako
4927 6d72

lilbitwhit:

kiokushitaka:

nijuukoo:

breaking-banjos:

gician:

justalifelongphase:

officialarmatoloi:

critical-perspective:

tunte:

Why

This is demonstrating why you absolutely do not pour water on a grease fire.

holy shit

Okaaaay. If any of you actually have a grease fire in the kitchen put the lid on the pan. It will suffocate the flames. Don’t pour water on it, and don’t freak out. Cook safely!

Or throw flour on it to smother it.

/quick safety announcement

NO, DO NOT USE FLOUR, DO NOT USE FLOUR TO SMOTHER A FIRE.

YOU HAVE TO USE BAKING SODA.

Throwing flour into a fire can cause it to combust and make the fire worse because FLOUR/SUGAR IS FLAMMABLE. One cup of flour into a grease fire can have the explosive force of dynamite.

The reason you use baking soda is that it releases carbon dioxide when heated, and CO2 is a fire suppressant.

REBLOGGING FOR LAST COMMENT TO SAVE LIVES

WOW I did not know that I literally always thought it was flour you were supposed to use

jnna
3299 269b
Reposted frompulperybka pulperybka viapotatoe potatoe
jnna
Reposted fromFlau Flau viaorelh orelh
jnna
jnna
7451 4084 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaMrWasp MrWasp
jnna
9033 797a
jnna
3869 0a1d 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabiesyfiodora biesyfiodora
jnna
4715 5b60 500
Reposted fromtoganja toganja via8agienny 8agienny
jnna
5680 2c83 500
Reposted fromdancios dancios via8agienny 8agienny
jnna
6187 749f 500
Reposted fromdancios dancios viasucznik sucznik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl